Narystė asociacijose

BIURO yra viena iš LĮĮA steigėjų ir aktyvi narė. Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje laikinojo įdarbinimo praktikus jungianti organizacija, skatinanti rinkos dalyvius naudotis laikinojo įdarbinimo paslaugomis emigracijos ir nelegalaus darbo mastams mažinti.
LĮĮA yra Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narė.
LĮĮA yra World Employment Confederation-Europe narė.
BIURO yra verslo ženklinimo iniciatyvos, skatinančios skaidrią Lietuvos verslo praktiką, „Baltoji banga“ narė.